Mình có con xe Dream cũ Thái chuẩn muốn bán. Ai có nhu cầu ibox mình!