DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦ ĐÔ HÀ NỘI HÔM NAY

9-19 °C

Mặt trời mọc:06:30

Mặt trời lặn:17:16

Hướng gió:BĐB

Độ ẩm:40%

Ban Ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 19độ C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.

Khả năng có mưa: 0%

Buổi tối

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 9độ C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

Khả năng có mưa: 0%

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦ ĐÔ HÀ NỘI NGÀY MAI

9-20 °C

Mặt trời mọc:06:30

Mặt trời lặn:17:16

Hướng gió:BĐB

Độ ẩm:39%

Ban Ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 20độ C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.

Khả năng có mưa: 0%

Buổi tối

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 9độ C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

Khả năng có mưa: 0%

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦ ĐÔ HÀ NỘI NGÀY KIA

8-21 °C

Mặt trời mọc:06:31

Mặt trời lặn:17:17

Hướng gió:BĐB

Độ ẩm:34%

Ban Ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 21độ C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.

Khả năng có mưa: 0%

Buổi tối

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 9độ C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

Khả năng có mưa: 0%

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỨ NĂM 21.12.2017

8-21 °C

Mặt trời mọc:06:31

Mặt trời lặn:17:17

Hướng gió:B

Độ ẩm:40%

Ban Ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 21độ C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

Khả năng có mưa: 0%

Buổi tối

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 9độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi.

Khả năng có mưa: 0%

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỨ SÁU 22.12.2017

13-21 °C

Mặt trời mọc:06:32

Mặt trời lặn:17:18

Hướng gió:BĐB

Độ ẩm:46%

Ban Ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 21độ C. Gió BĐB và có thể thay đổi.

Khả năng có mưa: 0%

Buổi tối

Chủ yếu có mây. Thấp 13độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi.

Khả năng có mưa: 10%

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỨ BẢY 23.12.2017

15-19 °C

Mặt trời mọc:06:32

Mặt trời lặn:17:18

Hướng gió:B

Độ ẩm:69%

Ban Ngày

Nhiều mây. Cao 19độ C. Gió B ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

Khả năng có mưa: 10%

Buổi tối

Nhiều mây. Thấp 15độ C. Gió BĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

Khả năng có mưa: 20%