Hà Nội, Việt Nam Thời tiết 10 ngày

15:28 ICT

In

NGÀY MÔ TẢ CAO / THẤP LG.MƯA GIÓ ĐỘ ẨM

TỐI NAY

THÁNG 3 25
Nhiều mây

--19°

20%

ĐĐN 11 km/giờ 84%

THỨ BA

THÁNG 3 26
Mây Vào Buổi Sáng / Nắng Vào Buổi Chiều

26°20°

20%

Đ 13 km/giờ 80%

THỨ TƯ

THÁNG 3 27
Rất nhiều mây

28°22°

20%

ĐN 19 km/giờ 78%

THỨ 5

THÁNG 3 28
Rất nhiều mây

28°22°

20%

ĐN 13 km/giờ 79%

THỨ SÁU

THÁNG 3 29
Mây Vào Buổi Sáng / Nắng Vào Buổi Chiều

27°22°

20%

ĐĐB 14 km/giờ 82%

THỨ BẢY

THÁNG 3 30
Giông Bão

28°21°

80%

Đ 14 km/giờ 79%

CHỦ NHẬT

THÁNG 3 31
Giông Bão

24°18°

80%

ĐB 15 km/giờ 81%

THỨ HAI

THÁNG 4 1
Mưa Nhỏ Vào Buổi Sáng

22°19°

70%

ĐB 12 km/giờ 78%

THỨ BA

THÁNG 4 2
Mây Vào Buổi Sáng / Nắng Vào Buổi Chiều

24°20°

20%

Đ 12 km/giờ 81%

THỨ TƯ

THÁNG 4 3
Mưa Rào Vào Buổi Sáng

27°22°

30%

ĐĐN 12 km/giờ 81%

THỨ 5

THÁNG 4 4
Rất nhiều mây

28°22°

20%

ĐĐN 13 km/giờ 81%

THỨ SÁU

THÁNG 4 5
Giông Bão Rải Rác

28°22°

60%

Đ 13 km/giờ 76%

THỨ BẢY

THÁNG 4 6
Nhiều Mây

28°22°

20%

ĐĐN 15 km/giờ 76%

CHỦ NHẬT

THÁNG 4 7
Nhiều mây

28°22°

20%

ĐĐN 15 km/giờ 77%

THỨ HAI

THÁNG 4 8
Giông Bão Cô Lập

29°22°

30%

ĐĐN 15 km/giờ 78%

GIỮ AN TOÀN

Nhận thông báo thời tiết đúng lúc tại Hà Nội, Việt Nam ngay trong trình duyệt của bạn!

Bật thông báo thời tiết

bell

  • Mây
BẢN ĐỒ 

Location Pin

MẶT TRỜI & MẶT TRĂNG