CÔNG TY CMECO ELEVATOR 
TUYỂN NHÂN VIÊN:
1. Giám sát thi công (lắp máy)     : 02  người
2. Kế toán công nợ                        : 01 người

3. Kế toán tổng hợp                       : 01 người (TUYỂN GẤP)
4.Thợ lắp cơ, điện                         : 04 người

5. Kinh doanh                               : 03 người

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các trường kinh tế, kỹ thuật, công nhân kỹ thuật - đam mê công việc!
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!