Cabin thang máy SEB-O

Cabin thang máy SEB-O
Cabin thang máy SEB-O

Cabin thang máy SEB-O

Thang máy không có phòng máy.
Máy kéo nằm bên trong Pit hố thang.
Loại cửa hai cánh tự động mở về một phía.

Giá: 300.000.000₫

Giá: 320.000.000₫

Thang máy không có phòng máy.
Máy kéo nằm bên trong Pit hố thang.
Loại cửa hai cánh tự động mở về một phía.

 

Phòng thang A1

Vách, cửa, trần:

Thép tấm phủ hoa văn ( Kiểu vân gỗ )

Cửa sổ:

Nhựa màu xám

Sàn:

Thảm

Chân vách thang:

Nhựa màu xám

Đèn:

Đèn huỳnh quang

Phòng thang A2

Vách, Trần, Cửa:

Thép tấm phủ hoa văn ( Kiểu vân gỗ )

Cửa:

Nhựa màu xám

Sàn:

Thảm

Chân vách thang:

Nhựa màu xám

Đèn:

Đèn huỳnh quang

Phòng thang A3

Vách, Trần, Cửa:

Thép tấm phủ hoa văn( Kiểu vân gỗ )

Cửa sổ:

Nhựa màu xám

Sàn:

Thảm

Chân vách thang:

Nhựa màu xám

Đèn:

Đèn huỳnh quang

Phòng thang A4

Vách, Trần, Cửa:

Thép tấm phủ hoa văn( Kiểu vân gỗ )

Cửa sổ:

Nhựa màu xám

Sàn:

Thảm

Chân vách thang:

Nhựa màu xám

Đèn:

Đèn huỳnh quang

Phòng thang B4

Vách, Cửa, Trần:

Thép tấm phủ hoa văn ( Kiểu vân gỗ )

Cửa sổ:

Nhựa màu xám

Sàn:

Thảm

Viền chân vách:

Nhựa màu xám

Đèn:

Đèn huỳnh quang

Tay vịn:

Loại nằm ngang bằng gỗ

Gương:

Gương hình chữ nhật có khung

Quạt:

Quạt thổi từ trần phòng thang

 

hotline 091.323.0706